Při nákupu nad 899Kč vlastní lístek na Bradavický express ZDARMA!

Obchodní podmínky


Provozovatel
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetkouzel.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.svetkouzel.com kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Registrační údaje

Fellicis s.r.o.

Kytlická 759/23

190 00, Praha 9

IČ: 21058369

Bankovní spojení: 2802747615/2010

Kontakt: info@svetkouzel.com


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 v případě neosobního způsobu doručení zboží odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud zboží neodpovídá vašim představám, můžete ho samozřejmě dle uvedených podmínek do 14 dnů od zakoupení bez uvedení důvodu vrátit. Pokud se tak rozhodnete, je nutné nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, nejpozději však do 14 dnů. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné).
Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná, storno objednávky je možné poslat emailem na naši e-mailovou adresu do 2 hodin od objednání. V případě, že nakupující už nějakým způsobem zaplatil za toto zboží, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody se zákazníkem) v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží již není na skladě a dále bez udání důvodu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
Veškeré zboží bude expedováno kupujícímu nejpozději do 7 pracovních dnů od převzetí objednávky. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
Přepravné se mění podle zákazníkem vybraném druhu doručení a způsobu platby.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně informovat prodávajícího.

Doručení zboží
Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 14 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 1. Osobní odběr dle předchozí domluvy;
 2. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna (do 2,5 kg), DPD;
 3. Doručení prostřednictvím dopravních společností DPD, Zásilkovna;

 Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů poškozeného obalu, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 10 Kč / den. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.Záruka a reklamace

Záruční doba u všech typů produktů, kromě trvanlivého zboží je 2 roky. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. 
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, slevou z kupní ceny či vrácením zaplacené kupní ceny. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne podání reklamace osobně, poštou nebo emailem. Způsob vrácení zaplacené kupní ceny je závislý na způsobu úhrady zboží a je prováděn buď zpět na účet nebo zpět v hotovosti. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.
Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Reklamované zboží zasílejte po předchozí domluvě na info@svetkouzel.com na adresu: Na Pankráci 1352/2, Praha 4, 140 00, Štěpánek Martin


Ochrana osobních údajů - GDPR
Provozovatel internetového obchodu www.svetkouzel.com, se zavazuje a prohlašuje, že nebude svěřená osobní data zákazníka poskytovat jakékoliv třetí straně bez předchozího souhlasu zákazníka. 

Osobní údaje a mimosoudní vyrovnání

Osobní údaje

Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje zpracovány a použity:

 • správcem;
 • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
 • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu určitou, a to na 20 let.

Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů:

 • zasílání obchodních nabídek správce;
 • marketingové účely;
 • poskytování osobních údajů třetím osobám;
 • zařazení osobních údajů do databází;
 • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám;

Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas

Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 10 let.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz

Dotazník spokojenosti

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Mimosoudní vyrovnání

Zákazník má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

F